Make your own free website on Tripod.com

RANCANGAN TAHUNAN/MINGGUAN

KOMPUTER DALAM PENDIDIKAN

TINGKATAN 2

BULAN

MINGGU

TAJUK/KEMAHIRAN

 

1

Peraturan Dan Keselamatan.

 • Makmal komputer rangkaian
 • Pengenalan kepada Akaun pengguna
 • Penggunaan pencetak rangkaian

 

2

Pemprosesan Kata Lanjutan.Word 97/2000

 • Asas Mailmej.
 • Menyiapkan surat utama
 • Menyimpan fai sebagai fail punca.

 

3

Pemprosesan Kata Lanjutan.Word 97/2000

 • Membuka fail punca
 • Membuka fail data
 • Menyediakan data
 • Menyimpan data dengan fail punca.

 

4

Pemprosesan Kata Lanjutan.Word 97/2000.

 • Membuka fail data 1.
 • Mengedit data
 • Mencantum data dengan fail punca.

 

 

5

Pemprosesan Kata Lanjutan.Word 97/2000.

 • Mengedit data
 • Menyimpan fail sebagai form letter
 • Mencetak form letter

 

6

Ujian 1.

 

 

7

Pemprosesan Kata Lanjutan.Word 97/2000.

 • Mengedit data
 • Menggunakan bidang untuk envelops
 • Mencantum data
 • Menyimpan fail sebagai fail envelops

 

8

Pengenalan kepada hamparan elektronik (Excel 97/2000).

Module 1

 • Asas excel 97/2000
 • Toolbar bar tajuk, Bar Menu, Bar piawai, Bar Standard, Bar formula
 • Halaman kerja.

 

9

Pengenalan kepada hamparan elektronik (Excel 97/2000).

Module 2

 • Memasukkan teks
 • Memasukkan nilai
 • Memasukkan formula
 • Memasukkan tarikh

 

10

Pengenalan kepada hamparan elektronik (Excel 97/2000).

Module 2

 • Memasukkan teks
 • Memasukkan nilai
 • Memasukkan formula
 • Memasukkan tarikh

 

11

Pengenalan kepada hamparan elektronik (Excel 97/2000).

Module 3.

 • Rujukan sel
 • Fungsi (matematik, statistik)
 • Mengisi formula.

 

12

Ujian 2

 

 

13

Pengenalan kepada hamparan elektronik (Excel 97/2000).

Module 4

 • Salin tampal (sel tunggal)
 • Salin tampal (sel berganda)

 

14

Pengenalan kepada hamparan elektronik (Excel 97/2000).

Module 4

 • Menyelit baris
 • Menyelit lajur
 • Memadam baris dan lajur

 

 

15

Pengenalan kepada hamparan elektronik (Excel 97/2000).

Module 5

 • Suntingan teks
 • Suntingan saiz
 • Suntingan warna (sel)

 

16

Pengenalan kepada hamparan elektronik (Excel 97/2000).

Module 5

 • Suntingan gaya abjad
 • Fingsi butang undo dan redo
 • Cetakan simulasi

 

 

17

Ujian 3

 

 

18

Pengenalan kepada hamparan elektronik (Excel 97/2000).

Module 6

 • Menyunting lebar lajur dan baris
 • Menyunting garis sempadan

 

19

Pengenalan kepada hamparan elektronik (Excel97/2000).

Module 6

 • Penjajaran data sel (center , merge)
 • Memformat nombor (matawang & peratus )

 

20

Pengenalan kepada hamparan elektronik (Excel 97/2000).

Module 7 (Carta & Graf )

 • Memasukkan data
 • Membina pelbagai carta berdasarkan data.

 

 

21

Pengenalan kepada hamparan elektronik (Excel 97/2000).

Module 7

 • Suntingan carta
 • Mewarnakan carta
 • Mewarnakan halaman

 

 

22

Pengenalan kepada hamparan elektronik (Excel 97/2000).

Module 7 (Carta & Graf )

 • Mencetak carta

 

 

23

Pengenalan kepada hamparan elektronik (Excel 97/2000).

Module 8 (membina peta berasaskan data)

 • Membina peta , menyesuaikan saiz

 

 

24

Pengenalan kepada hamparan elektronik (Excel 97/2000).

Module 9 (Penggunaan Macros)

 • Tools, macro dan merekodkan macro.

 

 

25

Pengenalan kepada hamparan elektronik (Excel 97/2000).

Module 9 (Penggunaan Macros)

 • Mencipta macros untuk menyelit lajur

 

 

26

Ujian 4

 

 

27

Pembinaan Laman Web

Konsep Grafik dalam laman web

 • Mengambil gambar menggunakan kamera digital
 • Konsep fail gambar- jpeg, gif, bmp dll.

 

 

28

Pembinaan Laman Web

Konsep Grafik dalam laman web

 • Mengedit gambar
 • Meyesuaikan image

 

29

Pembinaan Laman Web

Konsep Grafik dalam laman web

 • Mengedit gambar
 • Pilihan warna

.

 

 

30

Pembinaan Laman Web

Konsep Grafik dalam laman web

 • Mengedit gambar
 • Mengedit kesan-kesan pada gambar.

 

 

31

Pembinaan Laman Web

Konsep Grafik dalam laman web

        Mengedit gambar

 • Saringan gambar ( artistic, blur, texture)

 

32

 • Ujian 5.

 

 

33

Pembinaan Laman Web

Konsep Asas HTML

 • Module 1 (memasukkan tajuk dan latar )

 

 

34

Pembinaan Laman Web

Konsep Asas HTML

 • Module 2 (Memasukkan teks animasi).

 

 

35

Pembinaan Laman Web

Konsep Asas HTML

 • Module 3 (memasukkan gambar (jpeg, gif).

 

 

36

Pembinaan Laman Web

Konsep Asas HTML

 • Module 4 ( memasukkan audio midi fail).

 

 

37

Ujian 6

 

 

38

Pembinaan Laman Web

Konsep Asas HTML

 • Peneylarasan kepelbagaian fail
 • Menempatkan laman ke site pilihan

 

39

Pengenalan kepada Internet

 • Konsep dan cirri-ciri internet
 • Demonstrasi penggunaan kemudahan internet.

 

40

Pengenalan kepada Internet.

 • Melayari internet