Make your own free website on Tripod.com

RANCANGAN TAHUNAN/MINGGUAN

KOMPUTER DALAM PENDIDIKAN

TINGKATAN 1

BULAN

MINGGU

TAJUK/KEMAHIRAN

 

1

Peraturan Dan Keselamatan.

 • Makmal komputer
 • Penjagaan cakera dan komputer
 • Keselamatan pengguna dan data
 • Pengenalan kepada virus komputer dan pencegahan

 

 

2

Pengenalan kepada Komputer.

 • Apakah dia komputer ?
 • Bahagian utama system komputer.

 

 

3

Pengenalan Kepada Komputer.

 • Etika penggunaan komputer, hakcipta dan penyalahgunaan komputer.
 • Kegunaan komputer.

 

 

4

Penyesuaian dengan system komputer.

 • Pengenalan kepada bahagian-bahagian komputer.
 • Kemahiran asas penggunaan papan kekunci.

 

 

5

Penyesuaian dengan Sistem Komputer.

 • Asas penjagaan perisian dan perkakasan.
 • Penggunaan  Pencetak.

 

 

6

Ujian 1.

 

 

7

Asas Sistem Pengendalian (DOS).

ŕPengenalan kepada persekitaran system penegndalian jenis teks dan grafik.

 • Konsep fail, direktori dan subdirektori
 • Konsep direktori semasa
 • Makna fail backup dan kepentingannya.
 • Penggunaan kemudahan bantuan (help)

 

 

8

Asas Sistem Pengendalian.

ŕPerintah-perintah asas.

 • Pengemudian direktori/ bergerak dari direktori ke direktori.
 • Menyalin fail dan cakera.
 • Melakukan execute (aplikasi)

 

 

 

9

Asas Sistem Pengendalian.

 • Fahaman asas tentang kegunaan Sistem Pengendalian.

 

 

10

Asas Sistem Pengendalian (Windows)

 • Penegnalan kepada persekitaran system pengendalian jenis teks dan grafik.
 • Perintah-perintah asas.

 

 

11

Latihan perintah-perintah system pengendalian.

 • Menyalin fail.
 • Membuat direktori.
 • Menyenarai fail.

 

 

12

Ujian 2

 

 

13

Asas Pemprosesan Kata.

 • Penegnalan, cirri-ciri & kelebihan.
 • Memula, menaip dan menyimpan.
 • Penyuntingan asas (kawalan kursor,memadan & menyelit teks ).

 

 

14

Asas Pemprosesan Kata.

 • Penyuntingan Asas (mengetengah, menggaris, menebal dan mengitalik teks).
 • Menukar jenis font dan saiz.

 

 

15

Asas Pemprosesan Kata

 • Memuat dan mencetak dokumen.
 • Menaip format borang

 

 

16

Asas Pemprosesan Kata

 • Menukar pelarasan teks (justification)
 • Menukar saiz dan orentasi halaman.
 • Menaip surat rasmi.

 

 

17

Asas Pemprosesan Kata

 • Memotong, menyalin dan menampal teks.
 • Menaip surat rasmi.

 

 

18

Ujian 3

 

 

19

Asas Pemprosesan Kata

 • Menulis rencana

 

 

 

20

Asas Pemprosesan Kata

 • Menaip dan memformat sajak.

 

 

21

Asas Pemprosesan Kata

 • Melabelkan gambarajah.

 

 

22

Asas Pemprosesan Kata

 • Iklan

 

 

23

Asas Pemprosesan Kata

 • Pelan kedudukan pelajar

 

 

24

Asas Pemprosesan Kata

 • Jadual waktu kelas.

 

 

25

Asas Pemprosesan Kata

 • Minit mesyuarat

 

 

26

Ujian 4

 

 

27

Pengenalan Kepada Hamparan Elektronik.

 • Demonstrasi
 • Ciri-ciri dan kelebihan perisian hamparan elektronik.

 

 

28

Pengenalan Kepada Hamparan Elektronik

 • Menggunakan sel
 • Memformatkan sel, kolum dan baris.
 • Membuat jadual.

 

 

29

Grafik

 • Pengenalan, cirri-ciri dan kelebihan
 • Membina dan menyunting grafik
 • Menyimpan , memuat & mencetak fail grafik.

 

 

30

Grafik

 • Penggabungan teks dan grafik untuk menjalankan aktiviti penerbitan setempat.

 

 

31

Ujian 5

 

 

32

Persembahan Power point.

 • Ciri-ciri dan kegunaan perisian Power point.
 • Membina slaid-slaid.

 

 

 

33

Persembahan Power point.

 • Membuat slaid-slaid
 • Melakukan persembahan

 

 

34

Persembahan Power point.

 • Membuat slaid-slaid
 • Memasukkan grafik
 • Melakukan persembahan.

 

 

35

Persembahan Power point.

 • Membuat slaid-slaid
 • Memasukkan kesan bunyi.
 • Melakukan transition
 • Melakukan persembahan.

 

 

36

Persembahan Power point.

 • Membuat slaid projek
 • Melakukan persembahan.

 

 

37

Ujian 6

 

 

38

Pengenalan kepada Internet.

 • Konsep –konsep  ciri-ciri internet
 • Demonstrasi penggunaan internet.

 

 

39

Pengenalan kepada Internet.

 • Melayari internet.

 

 

40

Pengenalan kepada Internet.

 • Melayari internet