Make your own free website on Tripod.com
Sukatan Pelajaran Teknologi Maklumat (Literasi)

Sukatan TM
Huraian Sukatan TM

Sekolah Menengah :
Tingkatan 5 (dalam pembinaan)
Tingkatan 4  ( dalam pembinaan )
Tingkatan 3  ( dalam pembinaan )
Tingkatan 2
Tingkatan 1

Sekolah Rendah :
Panduan Literasi (KDP) SR
Contoh P&P Literasi (KDP) SR

| Tapak Utama  |        | Laman Pilihan  |