Make your own free website on Tripod.com

Bidang Pembelajaran

 

Hasil Pembelajaran

Pengalaman Pembelajaran

Pengenalan kepadaTeknologi Maklumat

1.

Pengertian Teknologi Maklumat.

 

 

1.1 Menjelaskan makna teknologi maklumat.

Membuat kajian literatur daripada sumber-sumber dalam perpustakaan/Internet/bacaan luar secara persaorangan/ berkumpulan.

Membentangkan/ membincangkan/ membandingkan maklumat yang didapati dengan rakan-rakan/ kumpulan yang lain.

 

1.2 Menjelaskan kesan dan implikasi penggunaan teknologi maklumat dalam kehidupan.

 

 

1.3 Memperihalkan perkaitan antara keperluan masyarakat dengan ciptaan teknologi.

 

 

1.4 Mengamalkan prinsip dan prosedur yang selamat dalam penggunaan alat-alat teknologi.

Membincangkan kepentingan amalan prosedur penggunaan alatan teknologi

 

 

1.5 Mematuhi peraturan untuk keselamatan dalam makmal komputer.

 

Teknologi Maklumat dan Masyarakat

2.0

Teknologi Maklumat dan Masyarakat

 

 

 

2.1 Menghargai kepentingan dan sumbangan teknologi maklumat terhadap masyarakat.

 

 

 

2.2 Menjelaskan kesan perbuatan berikut terhadap individu, masyarakat dan negara.

a)           Amalan cetak rompak.

b)           Penulisan dan penyebaran virus komputer.

c)           Amalan menggodam

d)           Kelucahan

e)           Penipuan melalui komputer.

Membincangkan / mendebatkan/ memforumkan perkara-perkara ini. Pelajar perlu membuat penyelidikan dan rujukan daripada pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat/fakta.

 

 

2.3 Menjelaskan makna hakcipta dan implikasi aktiviti penciplakan dari sudut moral dan perundangan.

 

 

 

2.4 Menghuraikan perkara-perkara yang boleh mengancam keselamatan komputer dan data.

 

A. SISTEM KOMPUTER

 

 

 

Konsep Asas Sistem

3.

Konsep Asas Sistem Komputer

 

 

 

3.1 Menjelaskan makna sistem komputer.

 

 

 

3.1 Menjelaskan aliran sistem kerja yang terdiri daripada input, proses, output dan storan.

Mendapatkan maklumat daripada sumber-sumber yang sesuai seperti guru, video dan buku. Dalam aktiviti ini, pelajar perlu bekerjasama dalam usaha mengumpulkan maklumat dan seterusnya bertanggungjawab terhadap maklumat yang dipersembahkan.

 

 

3.2 Menjelaskan fungsi Unit Pemprosesan Pusat (CPU) sebagai komponen utama dalam Aliran Sistem Kerja.

 

 

3.3 Menerangkan keupayaan komputer dalam menyimpan, menyusun, memilih dan mendapatkan data.

 

 

3.4 Mengaitkan komponen aliran sistem kerja bagi input dan output dengan peranti-peranti yang bersesuaian.

Mengumpul maklumat tentang peranti-peranti input dan output dan mengelaskannya.

Perkakasan

4.

Perkembangan Teknologi Perkakasan Komputer

 

 

 

4.1 Memperihalkan sejarah dan perkembangan komputer bermula daripada tiub vakum.

Membuat kajian daripada sumber-sumber dalam perpustakaan/ Internet/bacaan luar secara perseorangan/ berkumpulan dan kemudian membincangkannya.

 

 

4.2 Menjelaskan makna perkakasan.

 

 

4.3 Memperihalkan perkembangan perkakasan komputer dan idea/keadaan yang mencetuskan penciptaannya.

 

 

4.4 Mencadangkan idea-idea baru bagi memajukan perkakasan yang sedia ada.

 

 

5.

Fungsi Komponen-Komponen Asas Sistem Komputer

 

 

 

5.1 Memperihalkan bagaimana CPU memproses data.

 

 

 

5.1.1 Menjelaskan perkaitan di antara nombor asas perduaan dan perenambelasan dengan operasi logik dan aritmetik oleh komputer.

HP A6.1 A6.2

Membuat operasi aritmetik berasaskan nombor perduaan (operasi tambah dan tolak)

 

 

 

5.1.2 Menjelaskan konsep bit dan bait serta mengaitkannya dengan litar letrik dengan 8 biji lampu.

 

 

5.1.3 Memperihalkan algebra boolean dan melakukan operasi mudah dengannya.

Membina jadual kebenaran daripada situasi yang diberikan (TAK, DAN, ATAU).

 

 

5.1.4 Mengenalpasti kod yang digunakan untuk mewakili aksara dan nombor dalam sistem komputer.

Aktiviti mencari harta karun dimana clue diberi dalam nombor perduaan yang perlu diterjemahkan kepada ayat menggunakan kod seperti ASCII, EBCDIC, dll.

 

 

5.2 Mengenalpasti dan menjelaskan fungsi komponen-komponen pada papan induk berikut: mikropemproses, RAM, BIOS, expansion slot, kad, jumper.

Melakar/melabel kedudukan komponen-komponen pada papan induk.

 

 

5.3 Mempamerkan kebolehan memasang peralatan komputer dan komponen-komponen seperti kad dan RAM pada papan induk.

Menanggal dan memasang semula sistem komputer dan komponen-komponen pada papan induk (RAM, kad, dll).

 

 

5.4 Memperihalkan ciri-ciri RAM, ROM dan EPROM serta fungsi masing-masing dalam suatu sistem komputer.

 

 

 

5.5 Memperihalkan storan primer.

 

 

 

5.6 Memperihalkan unit ukuran yang digunakan untuk menyatakan kapasiti storan komputer.

Mengira kapasiti sebenar cakera padat dan membandingkannya dengan kapasiti yang dinyatakan di dalam sistem.

 

6.

Komponen-Komponen Sokongan Sistem Komputer

 

 

 

6.1 Memperihalkan ciri-ciri storan skunder serta fungsinya dalam suatu sistem komputer.

 

 

 

6.2 Membezakan storan primer dengan storan skunder.

 

 

 

6.3 Memperihalkan fungsi perkakasan sokongan berikut: UPS, AVR, modem.

Mengumpul dan mendokumentasikan perkakasan sokongan terkini daripada kedai komputer atau Internet.

 

 

6.4 Memperihalkan perkakasan-perkakasan terkini yang boleh didapati di pasaran.

Perisian

7.

Perisian

 

 

 

7.1 Menjelaskan makna perisian.

Merujuk kepada bahan-bahan bercetak/elektronik untuk mendapatkan maklumat dan membincangkan di dalam kelas.

 

 

7.2 Membezakan di antara perisian sistem, perisian utiliti dan perisian aplikasi.

 

 

7.3 Menyatakan contoh-contoh perisian aplikasi, perisian utiliti dan perisian sistem.

Sistem Pengendalian

8.

Sistem Pengendalian

 

(OS)

 

8.1 Menjelaskan fungsi sistem pengendalian.

 

 

 

8.2 Menghubungkaitkan faktor pacu pengguna-pacu teknologi dalam perkembangan sistem pengendalian

 

 

 

8.3 Menerangkan kesan perubahan ciri-ciri sistem pengendalian terhadap pengguna.

 

 

 

8.4 Membezakan pelbagai bentuk dan ciri-ciri sistem pengendalian (single user, multi user, single tasking, multi tasking, multi threading).

 

 

 

8.5 Mengenalpasti sistem pengendalian yang digunakan pada pelbagai sistem komputer (PC, Macintosh).

 

 

 

8.6 Mengamalkan prosedur yang betul untuk memula dan mengakhiri penggunaan sistem pengendalian yang digunakan.

 

 

 

8.7 Menukarkan konfigurasi sistem mengikut keperluan pengguna dan keupayaan sistem.

 

 

 

8.8 Menggunakan sistem pengendalian untuk melakukan tugas-tugas pengurusan cakera, folder dan fail.

 

 

 

8.9 Menyuaikan sistem pengendalian mengikut citarasa pengguna.

Menyeragamkan spesifikasi persekitaran dan antaramuka sistem pengendalian yang digunakan.

 

 

8.10 Mengenalpasti kelemahan dan kekurangan dalam sistem pengendalian yang digunakan dan mencadangkan idea-idea baru untuk mengatasinya.

Menulis kertas konsep/cadangan yang menjelaskan kelemahan/ kekurangan sistem pengendalian yang digunakan dan cadangan-cadangan baru.

 

 

8.11 Mengamalkan sikap bertertib dan bersistem dalam mengendalikan kemudahan teknologi maklumat.

 

Rangkaian Komputer

9.

Pengenalan Kepada Rangkaian Komputer

 

 

 

9.1 Menjelaskan konsep rangkaian komputer.

Merujuk kepada bahan-bahan bacaan bercetak/elektronik untuk mendapatkan maklumat dan membincangkannya di dalam kelas.

 

 

 

 

9.2 Membezakan antara komputer standalone dengan komputer dalam rangkaian.

 

 

9.3 Mengenalpasti keperluan perkakasan dan perisian yang diperlukan untuk mewujudkan rangkaian komputer.

B. PERISIAN APLIKASI

 

 

 

Pemproses Perkataan

1.

Asas Pemprosesan Perkataan

 

 

 

1.1 Memperihalkan fungsi editor, pemproses perkataan, perisian penerbitan (DTP).

Membincangkan perkara ini berdasarkan maklumat yang didapati daripada spesifikasi pemproses perkataan yang boleh di dapati daripada brosur / majalah / Internet.

 

 

1.2 Menyerlahkan (highlight) ciri-ciri utama pemproses perkataan.

 

 

1.3 Memperihalkan persamaan dan perbezaan di antara teknologi lazim dengan pemproses perkataan.

 

 

1.4 Memperihalkan evolusi penggunaan teknologi pemproses perkataan dan kesannya terhadap budaya kerja.

Sesi sumbang saran.

 

2.

Fitur Menyokong Kemasukan dan Suntingan Teks

 

 

 

2.1 Mengenalpasti fitur-fitur berikut:

a)     Reka letak halaman: jidar, justifikasi, ruang baris, tab.

b)     Penyokong pembacaan: muka taip, saiz dan gaya fon.

c)     Ketepatan dan kualiti: penyemak ejaan, grammar, thesaurus

Persembahan dokumen: peringkat kepala seragam, header, footer, gaya, kerangka.

Aktiviti hands-on

 

 

 

 

 

 

2.2 Menggunakan fitur-fitur pemproses perkataan untuk menghasilkan dokumen tanpa grafik.

Menghasilkan pelbagai dokumen yang sesuai dengan kemahiran yang telah dipelajari.

 

 

2.3 Menggunakan pemproses perkataan untuk menghasilkan pelbagai jenis dokumen yang sesuai.

Pemproses Perkataan (Lanjutan)

3.

Pelbagai jenis formatan, pengiraan dalam jadual, petak, integrasi grafik, penyelitan dokumen

 

 

 

3.1 Mengenalpasti yang berikut:

a)        pelbagai jenis formatan: jadual, lajur, inden, petak, lorekan petak, bulet.

b)        Operasi matematik asas dalam jadual: tambah, tolak, darab, bahagi, purata, peratus, nilai maksimum dan minimum.

c)        Petak teks, petak rajah dan petak persamaan.

d)        Cara membina dan mengimpot grafik.

e)        Cara menyelit dokumen ke dalam dokumen terbuka.

Aktiviti hands-on

 

 

3.2 Menghasilkan dokumen yang menggunakan pelbagai jenis formatan, pengiraan dalam jadual dan grafik.

Menghasilkan pelbagai dokumen yang sesuai dengan kemahiran yang telah dipelajari.

 

4.

Cantuman mel.

 

 

 

4.1 Mengenalpasti kegunaan cantuman mel dalam pemprosesan perkataan.

Aktiviti hands-on

 

 

4.2 Menghasilkan dokumen yang menggunakan keupayaan gabungan mel.

Menghasilkan pelbagai dokumen yang sesuai dengan kemahiran yang telah dipelajari.

 

5.

Penggunaan Makro

 

 

 

5.1 Mengenalpasti fungsi dan kegunaan makro.

 

Hamparan Elektronik

6.

Pengenalan Kepada Hamparan Elektronik

 

 

6.1 Memperihalkan lembaran kerja dan fungsi hamparan elektronik dalam menghasilkan lembaran kerja.

 

 

 

6.2 Mengenalpasti fitur-fitur dalam perisian hamparan elektronik yang digunakan:

 

 

 

a)           Komponen asas: sel, baris, lajur, alamat unik

b)           Jenis data input: nilai, teks, formula, tarikh

c)           Fungsi dan operasi aritmatik yang menyokong pengiraan dan rujukan sel.

d)           Pengubahsuaian hamparan: salin, potong, tampal, selit, saiz lajur dan baris.

e)           Formatan sel

f)            Pemvisualan data (carta).

 

Hamparan Elektronik (Lanjutan)

7.

Hamparan Elektronik Lanjutan

 

 

7.1 Mengenalpasti fitur-fitur lanjutan dalam perisian hamparan elektronik yang digunakan:

Aktiviti hands-on.

 

 

a)        Formatan blok dan halaman: Header, footer, nombor halaman, fon, lebar baris dan lajur, format nombor, lorekan.

b)        Penghasilan dan penggunaan templat.

c)        Penyuntingan carta.

d)        Object linking dan embedding.

e)        Mengimpot dan mengekspot data dari dan ke perisian lain.

f)          Menyusun dan menapis data.

g)        Fungsi statistik asas: min, max, mod, avg, median.

 

 

 

7.2 Menggunakan hamparan elektronik untuk menghasilkan pelbagai dokumen penghitungan dan penjadualan dengan menggunakan gabungan fitur-fitur yang telah dipelajari.

Menghasilkan pelbagai dokumen yang sesuai dengan kemahiran yang telah dipelajari.

 

 

7.3 Menjelaskan kesan penggunaan perisian hamparan elektronik terhadap budaya kerja yang berkaitan.

Sesi sumbang saran.

 

8.

Pengunaan Makro

 

 

 

8.1 Mengenalpasti fungsi dan kegunaan pengaturcaraan makro dalam hamparan elektronik.

Aktiviti hands-on.

 

 

8.2 Membina butang makro untuk memudahkan kerja hamparan elektronik.

Aktiviti hands-on.

 

9.

Analisis Apa-Jika

 

 

 

9.1 Menjelaskan kegunaan analisis apa-jika.

 

 

 

9.2 Menggunakan analisis apa-jika dalam membuat keputusan.

Menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan analisis apa-jika.

Perisian Persembahan

10.

Pengenalan Kepada Grafik dan Perisian Persembahan

 

 

 

10.1 Membezakan diantara grafik bitmap dengan grafik vektor.

 

 

 

10.2 Menjelaskan kesan penggunaan grafik di dalam persembahan.

 

 

 

10.3 Menjelaskan kegunaan perisian persembahan dan menyatakan contoh-contoh perisian persembahan.

 

 

 

10.4 Mengenalpasti fitur-fitur yang terdapat di dalam perisian persembahan yang digunakan.

a)     Alatan melukis (drawing tools)

b)     Memformat objek

c)     Menyelit grafik, audio, video.

HP B10.4 10.5

Aktiviti hands-on.

 

 

10.5 Memanipulasi objek-objek dalam perisian persembahan yang digunakan:

a)     Memindah

b)     Membalik

c)     Memutar

d)     Menukar saiz

e)     Melapis

f)       Animasi objek

 

11.

Membina Persembahan

 

 

11.1 Membandingkan kelebihan dan kekurangan pelbagai kaedah (plain, bergrafik, kesan bunyi) dan alat (seperti OHP, slaid, komputer) yang digunakan dalam persembahan.

 

 

 

11.2 Membina persembahan yang dapat menyampaikan idea dengan berkesan.

Melibat diri dalam projek yang menghasilkan persembahan.

C. PENGATURCARAAN

 

 

 

Paras Bahasa Pengaturcaraan

1.

Bahasa Pengaturcaraan

 

 

1.1 Menjelaskan tentang bahasa pengaturcaraan serta kepentingannya dalam interaksi manusia-komputer.

Mendapatkan maklumat daripada buku/ majalah/ Internet dan membincangkannya dengan guru/rakan.

 

 

1.2 Menjelaskan paras bahasa pengaturcaraan mengikut generasi serta memberikan contoh-contoh.

Membuat penyelidikan dan membincangkan faktor-faktor yang mendorong perkembangan bahasa pengaturcaraan.

 

 

1.3 Menjelaskan perbezaan di antara kaedah pelaksanaan aturcara secara pengkompil dan penterjemah (interpreter)

 

Konsep Pengaturcaraan

2.

Proses Pembangunan Aturcara

 

 

 

2.1 Menjelaskan proses pembinaan aturcara berikut:

 

 

 

a)     Menganalisis masalah

b)     Merekabentuk aturcara

c)     Mengkod aturcara

d)     Menguji aturcara dan menyahpijat

e)     Mendokumentasi

 

 

 

2.3 Menjelaskan kepentingan pendokumentasian dalam pengaturcaraan.

 

 

 

2.4 Menjelaskan pendekatan dalam pengaturcaraan:

 

 

 

a)     Pengaturcaraan berstruktur

b)     Pengaturcaraan berorientasi objek.

 

 

2.5 Mengamalkan sikap tertib dan bersistem dalam membangunkan perisian agar perisian yang dihasilkan benar-benar mantap dan dapat memenuhi keperluan pengguna.

 

 

3.0

Bahasa Pengaturcaraan BASIC

 

 

3.1 Memperihalkan bahasa pengaturcaraan BASIC.

Pelajar membuat pengelidikan tentang sejarah, kelebihan dan kelemahan bahasa pengaturcaraan BASIC.

 

 

3.2 Mengenalpasti arahan-arahan dan sintaks bahasa pengaturcaraan BASIC untuk:

Aktiviti hands-on

 

 

a)     Mengisytiharkan pembolehubah mengikut jenis data.

b)     Menggunakan data komposit: rekod dan array

c)     Melaksanakan operasi aritmatik.

d)     Menggunakan struktur kawalan: jujukan, cabangan dan gelungan.

e)     Membina prosedur dan fungsi berparameter.

f)       Menggunakan fail input dan output.

g)     Menghasilkan dokumentasi dalaman

h)     Stail pengaturcaran yang baik.

 

Ujian dan Nyahpijatan

 

3.3 Mengenalpasti fitur nyahpijatan yang terdapat dalam bahasa pengaturcaraan yang digunakan.

 

 

 

3.4 Menggunakan arahan-arahan bahasa pengaturcaraan BASIC untuk membangunkan aturcara yang dapat menyelesaikan masalah.

Membangunkan aturcara yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dikenalpasti.

 

 

3.5 Mengamalkan stail pengaturcaraan yang baik dan mengikuti langkah-langkah dalam proses pembangunan perisian.

 

 

4.0

Sumbangan dan kesan pengaturcaraan dalam masyarakat

 

 

 

4.1 Menghargai sumbangan pembangun perisian dalam memajukan masyarakat.

 

 

 

4.3 Menyedari implikasi penyalahgunaan kemahiran pengaturcaraan.

 

D. RANGKAIAN DAN KOMUNIKASI

1.0

Rangkaian Komputer dan Telekomunikasi

 

 

 

1.1 Menjelaskan makna rangkaian komputer dan telekomunikasi.

Membuat kajian daripada sumber-sumber maklumat (perpustakaan, internet ) dan bentangkan.

 

 

1.2 Menjelaskan tiga jenis topologi rangkaian (bus, star, ring).

 

 

1.3 Mengenalpati medium yang boleh digunakan untuk merangkaikan komputer seperti UTP, kabel coaxial, wireless.

 

 

 

1.4 Memperihalkan rangkaian komputer berasaskan server dan peer-to-peer.

 

 

 

1.5 Memperihalkan LAN, WAN dan keperluan perkakasan (seperti NIC, router, hub, modem) protokol komunikasi seperti NetBEUI dan TCP/IP.

 

 

 

1.6 Menyuaikan Sistem Pengendalian untuk membolehkan perkongsian fail/folder dan/atau pencetak dalam rangkaian komputer berasaskan peer-to-peer.

Mengakses fail dari "server" dan "workstation" dengan workstation'.

 

 

1.7 Menjelaskan kesan penggunaan rangkaian komputer dan telekomunikasi terhadap kehidupan manusia.

Perbincangan berkumpulan.

 

2.0

Perkhidmatan Asas Internet

 

 

 

2.1 Memperihalkan tentang Internet dan protokol komunikasi yang digunakannya.

Perbincangan berkumpulan

Contoh : Kumpulan membuat kajian tentang pembekal internet tempatan.

 

 

2.2 Memperihalkan perkhidmatan-perkhidmatan Internet asas berikut:

a)     Telnet

b)     FTP

c)     Archie

d)     USENET News

e)     Listserv (mailing list)

 

Membezakan perkhidmatan-perkhidmatan internet asas.

( secara berkumpulan ).

 

Komunikasi Melalui Rangkaian

3.0

Komunikasi Melalui Rangkaian

 

 

 

3.1 Memperihalkan bentuk komunikasi yang boleh dilaksanakan melalui rangkaian dan memberikan contoh-contoh perisian aplikasi yang boleh digunakan untuk tujuan tersebut:

a)     Komunikasi berasaskan teks (eg. Microsoft Chat).

b)     Komunikasi berasaskan suara (eg. Internet Phone).

c)     Komunikasi berasaskan video (eg. CU-SeeMe).

Menyertai salah satu ruangan Chat pendidikan yang terdapat dalam internet dan melibatkan diri dalam perkhidmatan tersebut.

 

 

4.0

Mel Elektronik

 

 

 

4.1 Mengkonfigurasikan aplikasi mel elektronik agar boleh digunakan untuk menerima dan menghantar mel.

Konfigurasi aplikasi-aplikasi mel elektronik kelayan bagi TMNET atau JARING (berbayar)

Pendaftaran aplikasi-aplikasi mel elektronik bagi yang diberi secara percuma dalam internet seperti hotmail, yahoo, roketmail dan lain-lain.

 

 

4.2 Mengenalpasti dan menggunakan fitur-fitur perisian mel elektronik berikut:

Hands-on.

 

 

a)     Menulis Mesej

b)     Balas mel pengirim

c)     Forward mel pengirim

d)     Sertakan fail

e)     Fail pengenalan (signature file)

f)       Mengurus akaun mel elektronik

 

 

5.0

Utiliti Sokongan

 

 

 

5.1 Memperihalkan perisian utiliti sokongan berikut dan menamakan contoh perisiannya:

Pelajar memuat turun perisian anti-virus dari Internet, menyahmampatkannya dan menggunakannya untuk mengimbas/menghapus virus (jika ada).

 

 

a)     memampat dan menyahmampat fail

b)     mengimbas dan menghapus virus.

 

 

5.1 Menggunakan perisian utiliti sokongan bagi:

 

 

 

a)     memampat dan menyahmampat fail

b)     mengimbas dan menghapus virus.

 

World Wide Web

6.0

Melungsuri Web

 

 

 

6.1 Mengenalpasti perisian yang diperlukan bagi melungsuri Internet melalui World Wide Web serta menamakan beberapa contoh perisian pelungsur Internet.

Menyenaraikan perisian-perisian pelungsur Internet.

 

 

 

Membangun dan menyenggara Laman Web

 

6.2 Mengenal pasti fitur-fitur berikut:

a)     Butang navigasi

b)     Penanda laman

c)     Menyimpan fail teks dan imej.

d)     Mencetak

 

Melungsuri laman web dan menggunakan fitur-fitur yang terlah dikenalpasti dalam perisian pelungsur Internet.

 

6.3 Menerangkan teknik mencari maklumat menggunakan indeks, direktori dan enjin penggelintar.

 

 

 

6.4 Menggunakan teknik carian maklumat untuk mencari maklumat yang telah ditetapkan.

Pertandingan mencari maklumat yang telah ditentukan paling cepat.

 

7.0

Membangun Laman Web

 

 

 

7.1 Memperihalkan HTML dan fungsinya dalam pembinaan laman web.

 

 

 

7.2 Memperihalkan perisian editor laman web berasaskan teks dan WYSIWYG serta menamakan beberapa contoh bagi setiap satunya.

Menamakan contoh-contoh perisian editor laman web.

 

 

7.3 Mengenalpasti fitur-fitur berikut dalam perisian editor laman web yang digunakan:

a)     Formatan teks dan peranggan

b)     Atribut imej, teks, table

c)     Menghubungkan halaman dalaman dan luaran.

d)     Pemetaan imej, borang, musik,

e)     animasi gif, muzik dan video.

Hands on.

 

 

 

7.4 Merancang dan menggunakan perisian editor laman web untuk menghasilkan laman web yang berunsurkan pendidikan.

Projek membangunkan laman web sekolah secara berkumpulan. Aktiviti ini akan memupuk sikap bekerjasama dan bertanggungjawab. Disamping itu, sikap ketelitian, ketepatan dan kejelasan juga akan diamalkan.

 

 

7.5 Bertanggungjawab terhadap apa juga maklumat yang terkandungn dalam laman web yang dibangunkan.

 

Kepentingan dan sumbangan Interner serta isu-Isu yang berkaitan dengannya.

8.0

Kepentingan dan sumbangan Interner serta isu-Isu yang berkaitan dengannya.

 

 

8.1 Menghargai kepentingan dan sumbangan Internet dalam memajukan masyarakat.

Membuat kajian untuk mengumpulkan maklumat berhubung sumbangan/isu-isu yang berkaitan. Kajian ini akan dibentang dan dibincang di kelas oleh pelajar secara yakin dengan fakta-fakta yang dibentangkan disokong olhe hujah/bukti yang mantap.

 

 

8.2 Menghuraikan isu-isu penggunaan Internet berikut dan kesannya terhadap individu, masyarakat dan negara:

a)     Netika

b)     Kelucahan

c)     Penggodam

E. MULTIMEDIA

 

 

 

Konsep Multimedia

1.0

Konsep Multimedia

 

 

 

1.1 Menjelaskan konsep multimedia.

Mengumpul maklumat tentang konsep dan bahan multimedia dan membincangkannya.

 

 

1.2 Mengenalpasti perisian, perkakasan dan aksesori yang di gunakan dalam penghasilan bahan multimedia:

a)     perisian editor video

b)     perisian editor audio

c)     perisian editor grafik

d)     perisian editor animasi

e)     perisian alat pengarangan (authoring tool)

f)       kad penangkap video (video capture card)

g)     pengimbas

h)     kamera digital/kamera video/VCR

Aktiviti hands-on.

 

 

1.3 Mengenalpasti format-format fail piawai yang digunakan untuk menyimpan fail-fail audio, video dan grafik (seperti jpg, mpg, wav, avi, dan mov.)

 

 

2.0

Pembangunan Bahan Multimedia

 

Pembangunan dan rekabentuk bahan multimedia.

 

2.1 Memperihalkan langkah-langkah yang perlu diambil dalam membangunkan bahan multimedia:

a)     Menganalisis masalah

b)     Mengenalpasti dan merancang penyelesaian

c)     Membangunkan papan cerita dan skrip

d)     Pengkodan

e)     Ujian dan nyahpijatan

f)       Dokumentasi

 

Menyediakan satu kertas rangka kerja (dokumen ringkas) berkaitan tugasan multimedia.

 

 

 

2.2 Mengenalpasti proses-proses yang terlibat dalam:

a)     Penghasilan audio.

b)     Penghasilan video still dan motion.

c)     Integrasikan audio video.

d)     Penghasilan imej animasi, dan

e)     Pembinaan dan penyusunan objek (teks, imej, audio, video, shape), dan memasukkan arahan kawalan

Aktiviti hands-on.

Komunikasi Berkesan dengan Multimedia

 

2.3 Memperihalkan kepentingan dan kesan ciri-ciri berikut terhadap audien dalam suatu bahan multimedia:

a)     Jenis, saiz dan warna teks, imej dan warna latar.

b)     Imej, video dan audio yang sesuai.

c)     Kawalan tumpuan pengguna

d)     Keseimbangan rekabentuk dan keharmonian objek pada paparan

e)     Ruang putih kelegaan ruang di antara objek dan teks pada paparan.

Membincangkan ciri-ciri bahan multimedia yang sesuai dan berkesan dengan merujuk kepada contoh bahan multimedia.

 

 

2.4 Merancang dan membina bahan multimedia yang bercirikan pendidikan.

Menghasilkan bahan multimedia yang bercirikan pendidikan yang mudah dan ringkas.

 

 

2.5 Mengamalkan sikap yang bersistem dalam membangunkan persembahan multimedia.

 

 

 

2.6 Bertanggungjawab terhadap kesahihan makluamt yang dipersembahkan melalui multimedia.

 

 

 

2.7 Menghargai sumbangan yang boleh diberikan oleh bahan multimedia kepada diri, masyarakat dan negara.

 

Sumbangan dan isu berkaitan bahan multimedia

3.0

Sumbangan dan Isu-Isu Berkaitan Multimedia.

 

 

3.1 Menghargai sumbangan bahan multimedia kepada:

 

 

 

a)     Pendidikan dan latihan

b)     Perniagaan

c)     Pengiklanan

d)     Penyebaran muklumat

e)     Hiburan

 

 

 

3.2 Membincangkan kesan penggunaan multimedia dalam kepada masyarakat.

 

F. SISTEM MAKLUMAT

 

 

 

Sistem Maklumat

1.0

Konsep Sistem Maklumat

 

 

 

1.1 Menyatakan makna maklumat dan sistem maklumat.

Mengenalpasti data dalam sesuatu situasi dan proses yang berlaku terhadap data tersebut melibatkan manusia, prosedur, peralatan dan data.

 

 

1.2 Memperihalkan kegunaan sistem maklumat.

 

 

1.3 Memperihalkan hubungan manusia, prosedur, peralatan dan data dalam sistem maklumat.

 

2.0

Proses Pembangunan Sistem Maklumat

 

 

 

2.1 Memperihalkan proses pembangunan sistem maklumat.

 

 

a)       

a)      Menganalisis masalah

b)      Merekabentuk sistem maklumat

c)      Mengkod sistem

d)      Menguji sistem dan menyahpijat

e)      Mendokumentasi

f)        menyenggara

 

 

 

2.2 Memperihalkan aliran maklumat secara konsep dalam bentuk rajah blok.

 

 

 

2.3 Mengenalpasti Sistem Maklumat berkomputer seperti Sistem Maklumat Sekolah, EMIS dan SSDM.

 

Pangkalan Data

3.0

 

Sistem Pengurusan Pangkalan Data

 

 

 

3.1 Menyatakan makna sistem pengurusan pangkalan data.

 

 

 

3.2 Memperihalkan kegunaan sistem pengurusan pangkalan data

 

 

 

3.3 Menyatakan makna fail biasa dan fail pangkalan data serta menyatakan perbezaan diantara keduanya

 

 

 

3.4 Menyatakan makna kegunaan dan kelebihan pangkalan data.

 

 

 

3.5 Menyatakan makna medan, rekod dan fail.

 

 

 

3.6 Menjelaskan makna jadual, borang dan laporan dalam sistem pengurusan pangkalan data.

 

 

 

3.7 Merekabentuk dan membina pangkalan data yang mengandungi jadual, borang dan laporan.

 

 

 

3.8 Memasukkan data ke dalam pangkalan data.

 

 

 

3.9 Mengisih dan mengindeks pangkalan data menggunakan medan tunggal dan medan berganda

 

 

 

3.10 Menjana laporan.

 

 

 

3.11 Menjelaskan makna dan kegunaan bahasa kuiri

 

 

 

3.12 Menggunakan kuiri untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan dengan satu atau lebih syarat.

 

Pangkalan Data Lanjutan

4.0

Sistem Pengurusan Pangkalan Data Lanjutan

 

 

 

 

4.1 Memperihalkan fail pangkalan data hubungan dan medan kunci.

 

 

 

4.2 Mengaitkan jadual untuk menjana laporan

 

 

 

4.3 Mengguna dan menyunting borang tersuai.

 

 

 

4.4 Membina aturcara makro.

 

 

 

4.5 Menghubungkan pangkalan data kepada hamparan elektronik dan pemproses perkataan.