Make your own free website on Tripod.com

CONTOH BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PROGRAM KOMPUTER DALAM PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH

 

 

 

 

PENDAHULUAN

 

Bahan ini dibina bagi membantu guru melaksanakan program Komputer Dalam Pendidikan (KDP) dengan lebih berkesan dan menarik.  Bahan ini hanya sebagai contoh untuk membantu guru di dalam proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan perisian aplikasi yang terdapat di dalam komputer.  Kandungan bahan ini perlu diubahsuai mengikut kemampuan atau tahap kebolehan murid.  Guru digalakkan membina bahan tambahan mengikut keperluan.

 

Adalah dicadangkan guru menyediakan bahan atau latihan ini terlebih dahulu.  Bahan ini hendaklah disimpan di dalam disket atau cakera keras bagi memudahkan murid mengakses bahan tersebut bila diperlukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTOH 1

 

Peringkat 1 - Penggunaan Pemprosesan Perkataan

 

Mata Pelajaran      : Bahasa Melayu

Objektif                     : Murid dapat mengenal huruf dan meningkatkan

  kemahiran menggunakan papan kekunci dan tetikus.

 

NOTA UNTUK GURU:

Guru hendaklah memastikan murid menaip dengan menggunakan teknik menaip yang betul.

 

Arahan:

Lihat papan kekunci kemudian tekan kekunci mengikut huruf.

 

Huruf

Taipkan huruf di sini

qwertyuiop

 

asdfg lkjh

 

vcxz bnm

 

 

 

CONTOH 2

 

Peringkat 1

 

Penggunaan Pemprosesan Perkataan

Mata Pelajaran      :  Bahasa Melayu

Objektif                     : Murid dapat menulis perkataan daripada suku kata

  dan meningkatkan kemahiran penggunaan papan

  kekunci.

 

NOTA UNTUK GURU:

Guru hendaklah memastikan murid menaip dengan menggunakan teknik menaip yang betul.

 

                  Suku kata                                               tulis perkataan

 

su     ka                            =

ma   lui                            =

su     kan                         =

ba  ha  gi                        =

 

 

 

CONTOH 3

 

Peringkat 1 - Penggunaan Pemprosesan Perkataan

 

Mata Pelajaran      :  Bahasa Melayu

Objektif                     : Murid dapat melengkapkan ayat berdasarkan

  gambar dan meningkatkan kemahiran penggunaan

  papan kekunci dan tetikus.

 

ARAHAN: Lihat gambar kemudian lengkapkan ayat di garisan.

 

Gambar

Lengkapkan ayat

 

Ini ayah                          .

Dia bekerja di               .

Ayah sedang telefon

                        .

 

 hidup di air.

Katak suka               lalat dan nyamuk.

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTOH 4

 

Peringkat  1

 

Penggunaan  Pemprosesan perkataan 

Mata Pelajaran      : Matematik

Objektif                     : Murid dapat  menyusun nombor secara menaik dan

  menurun dan meningkatkan kemahiran penggunaan

 kekunci dan tetikus.

 

ARAHAN:    Isikan dalam kotak kosong nombor-nombor yang sesuai mengikut susunan menaik.

10

 

 

 

 

 

 

 

14

 
 


1.                                                                                

 

 

1

 

 

 

3

 

 

 

 

 
 


2.              

 

 

 

 

 

8

 

 

 

10

 
 


3.

 

15

 

 

 

 

 

 

 

19

 
 


4.

 

 

ARAHAN:    Isikan dalam kotak kosong nombor-nombor yang sesuai mengikut susunan menurun.

 

18

 

 

 

 

 

15

 

 

 
 


1.

 

 

 

4

 

 

 

 

 

1

 
 


2.              

 

16

 

 

 

14

 

 

 

 

 
 


3.

 

10

 

9

 

 

 

 

 

 

 
 


4.

 


CONTOH 5

 

Peringkat 1 - Penggunaan Pemprosesan Perkataan

 

Mata Pelajaran      : Bahasa Inggeris

Objektif                     : Murid dapat menyusun huruf menjadikan ejaan

  perkataan yang betul berdasarkan gambar  dan

  dapat meningkatkan kemahiran penggunaan papan

 kekunci dan tetikus.

Tajuk                          :   Animals

Instruction               :  Rearrange the letters correctly and type the correct

            word in the space given.

 

 

 

 

loin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grfo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hroes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTOH 6

 

Peringkat 2 - Penggunaan Pemprosesan Perkataan

 

Mata Pelajaran      : Bahasa Melayu

Objektif                     : Murid dapat menamakan bahagian benda dan

  meletakkan perkataan  dalam ‘text box’ di tempat

  yang sesuai.

 

NOTA UNTUK GURU:

Sediakan perkataan ini dengan menggunakan “Text Box”. Murid dikehendaki menarik perkataan ini ke tempat yang sesuai (drag and drop).

 

ARAHAN:  Lihat gambar. Kemudian letakkan perkataan di bawah di bahagian burung yang sesuai.

 

kepala

 

paruh

 

ekor

 

leher

 

badan

 
 

 

 


 

 

            Contoh hasil murid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CONTOH 7

 

Peringkat 2 - Penggunaan Pemprosesan Perkataan

 

Mata Pelajaran      : Bahasa Melayu

Objektif                     : Murid dapat menyusun ayat-ayat mengikut urutan

  yang betul  dan boleh menyalin serta meletakkan

 ayat di tempat yang dikehendaki.

 

ARAHAN:   Lihat gambar dan baca ayat-ayat. Ayat-ayat ini tidak tersusun mengikut urutan.  Susun ayat-ayat itu mengikut susunan yang sesuai.

 

Ayat

Susun ayat ikut urutan

Adik saya juga suka buku itu.

Saya suka membacanya.

Buku itu hadiah daripada ayah.

Saya ada tiga buah buku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTOH 8

 

Peringkat 2 - Penggunaan Pemprosesan Perkataan

 

Mata Pelajaran      : Bahasa Melayu

Objektif                     : Murid dapat mengenal pasti perkataan yang

  berimbuhan dan boleh  tebalkan dan sendengkan

 perkataan tersebut.

 

ARAHAN:  Baca cerita dan cari perkataan yang berimbuhan.

                    Kemudian tebalkan dan sendengkan perkataan tersebut.

 

 

Hari ini kami sekeluarga hendak pergi berkelah. Emak menyediakan makanan seperti mee, roti, dan nasi lemak. Ayah pula mengemas keperluan seperti tikar, payung, dan pelampung . Saya dan abang memasukkan barang-barang ke dalam kereta. Kami sangat gembira kerana akan berkelah.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTOH 9

 

Peringkat 3 - Penggunaan Pemprosesan Perkataan

 

Mata Pelajaran      : Bahasa Melayu

Objektif                     : Murid dapat menyalin atau menulis berita dan

  menyusun teks dalam dua lajur.

 

ARAHAN:        1. Cari petikan berita daripada surat khabar atau tulis

     sendiri berita.

2. Taipkan dan susun berita itu dalam dua lajur seperti

    contoh di bawah.

 

 

 

 


Port Dickson, 16 Ogos.  Murid-murid SK Tanjung Balai gembira dapat menyertai kem komputer yang dirasmikan Menteri Pendidikan. Kem tersebut bertujuan memberi pendedahan dan kemahiran dalam penggunaan komputer dan Internet.

  

Ibu bapa pelajar menyokong penuh kem tersebut sehingga ada ibu bapa yang berjanji akan mendermakan sebuah komputer kepada sekolah.

 

Kementerian Pendidikan berjanji akan memastikan setiap sekolah akan dibekalkan dengan sebuah makmal komputer dan 21 buah komputer multimedia yang lengkap dengan kemudahan untuk mengakses Internet.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTOH  10

 

Peringkat  3 - Penggunaan Perisian Persembahan

 

Mata Pelajaran      : Bahasa Melayu

objektif                      :  Murid dapat  mengarang pantun  dan

  menggunakan jenis huruf serta grafik yang menarik.

 

ARAHAN:

 

1.            Murid  melihat contoh  yang disediakan guru.

2.            Murid  dikehendaki mempersembahkan pantun yang telah dikarang dengan menggunakan perisian persembahan (contoh: Power Point)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTOH 11

 

Peringkat  3 - Penggunaan  Pemprosesan perkataan 

 

Mata Pelajaran                  : Sains

Kemahiran Saintifik            : Memerhati dan Mengelas

Objektif                                 : Murid dapat  mengelas cara  pembiakan

  haiwan  dan  mendapatkan gambar-gambar

 haiwan daripada perisian yang ada.

 

NOTA UNTUK GURU:

Guru dikehendaki mengenal pasti fail grafik supaya murid boleh membuatkan gambar (insert).

 

ARAHAN:  1. Dapatkan gambar-gambar haiwan yang anda ketahui

    (yang terdapat di dalam komputer).

2.  Kelaskan haiwan tersebut di dalam ruang yang sesuai.

 

Masukkan gambar haiwan  dalam kotak ini. (Insert)

 


               Contoh

 

 

 

Salin gambar haiwan di atas ke dalam ruang yang sesuai. (copy)

 

Cara haiwan membiak

beranak

bertelur

 

 

 

CONTOH 12

 

Peringkat  3 - Penggunaan  Perisian Grafik   

 

Mata Pelajaran      : Bahasa Melayu

Objektif                     : Murid dapat  memahami arahan dan membuatnya

  dan  melukis dengan dengan perisian yang mudah.

 

ARAHAN:   1. Baca arahan dan fahamkan.

2. Lukis berdasarkan arahan yang diberi.

 

Contoh bahan yang diberi kepada murid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Contoh hasil murid